Szkoła Podstawowa nr 1 im. Gustawa Morcinka
w Warszawie

Rejon

Granice obwodu Szkoły Podstawowej nr 1

Od przecięcia granicy dzielnicy Śródmieście z osią Al. Jerozolimskich, wzdłuż osi Al. Jerozolimskich do przecięcia z osią ul. Poznańskiej, od przecięcia osi Al. Jerozolimskich z osią ul. Poznańskiej, wzdłuż osi  ul. Poznańskiej, wzdłuż osi ul. Lwowskiej do przecięcia z osią ul. Koszykowej, wzdłuż osi ul. Koszykowej do przecięcia z osią ul. Marszałkowskiej, wzdłuż prostej do osi
ul. L. Waryńskiego, wzdłuż osi ul. L. Waryńskiego do przecięcia z osią al. Armii Ludowej,
od przecięcia osi ul. L. Waryńskiego z osią al. Armii Ludowej,  wzdłuż osi al. Armii Ludowej
do przecięcia z granicą dzielnicy Śródmieście, od przecięcia osi al. Armii Ludowej z granicą dzielnicy Śródmieście, granicą dzielnicy Śródmieście wzdłuż al. Niepodległości, wzdłuż ul. T. Chałubińskiego do przecięcia z osią Al. Jerozolimskich.

Ulice lub ich części wchodzące w skład obwodu Szkoły Podstawowej nr 1

al. Armii Ludowej - strona parzysta od nr 14 do nr 30, Al. Jerozolimskie - strona nieparzysta od nr 47 do nr 79, al. Niepodległości - strona parzysta od nr 208B do nr 222, pl. Konstytucji - strona nieparzysta od nr 3 do nr 7, pl. Politechniki , ul. E. Plater - strona nieparzysta od nr 1 do nr 31 i strona parzysta od nr 2 do nr 30, ul. Filtrowa - strona nieparzysta od nr 1 do nr 9 i strona parzysta od nr 2
do nr 6, ul. Hoża - strona nieparzysta od nr 43 do nr 69 i strona parzysta od nr 58 do nr 90,
ul. Jaworzyńska, ul. J. i J. Śniadeckich, ul. J. Pankiewicza, ul. Koszykowa - strona nieparzysta od nr 47 do nr 75 i strona parzysta od nr 56 do nr 78, ul. L. Waryńskiego - strona nieparzysta od nr 3 do nr 9, ul. Lekarska, ul. Lwowska, ul. Nowogrodzka - strona nieparzysta od nr 45 do nr 57 i strona parzysta od nr 42 do nr 60, ul. Nowowiejska - strona nieparzysta od nr 5 do nr 33 i strona parzysta od nr 10
do nr 24, ul. R. J. Podoskich, ul. Piękna - strona nieparzysta od nr 39 do nr 49 i strona parzysta
od nr 48 do nr 68A, ul. Polna - strona nieparzysta od nr 11 do nr 15 i strona parzysta od nr 40
do nr 54, ul. Poznańska - strona nieparzysta od nr 1 do nr 37, ul. Rektorska, ul. S. Noakowskiego,
ul. św. Barbary, ul. T. Chałubińskiego - strona parzysta od nr 2 do nr 6, ul. Wilcza - strona nieparzysta od nr 51 do nr 79 i strona parzysta od nr 50 do nr 74, ul. Wspólna - strona nieparzysta od nr 55 do nr 79 i strona parzysta od nr 56 do nr 72.