Szkoła Podstawowa nr 1 im. Gustawa Morcinka
w Warszawie

Ochrona danych osobowych

INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH
Inspektorem Danych Osobowych
w Szkole Podstawowej nr 1 im. Gustawa Morcinka
jest Pan Mariusz Borowski.,
kontakt:dbfos.iod.oswiata@um.warszawa.pl