Szkoła Podstawowa nr 1 im. Gustawa Morcinka
w Warszawie

Historia

Historia Szkoły Podstawowej nr 1 w Warszawie

Publiczna Szkoła Powszechna nr 1 w Warszawie powstała w 1916 r.
Początkowo mieściła się przy ulicy Nowy Świat 57.
W 1927 r. nadano jej imię Tadeusza Kościuszki.

W 1932 r. przeniesiona została do budynku przy ulicy Królewskiej 18, w którym funkcjonowała
do wojny.

W 1945 r. rozpoczęto naukę w nowym lokalu, przy ulicy Marszałkowskiej 95.

Kolejnego przeniesienia dokonano w 1952 r. - wtedy szkoła zaczęła mieścić się w jednym budynku ze Szkołą Podstawową nr 45, przy ulicy Noakowskiego.

Swoją obecną siedzibę, przy Wilczej 53, szkoła otrzymała w 1955 r.
Uroczyste chwile przeżyła cała szkolna społeczność 6 grudnia 1964 r., kiedy to nadano placówce imię Gustawa Morcinka oraz przekazano sztandar zaprojektowany przez znanego artystę Szymona Kobylińskiego.