Szkoła Podstawowa nr 1 im. Gustawa Morcinka
w Warszawie

Konwencja o Prawach Dziecka ma już 30-lat!

Już w środę 20 listopada obchodzimy kolejny Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Ustanowiono go także po to, by uhonorować rolę Polski, która zainicjowała powstanie tak ważnego dokumentu, przedkładając Komisji Praw Człowieka ONZ jego pierwszy projekt. W konsekwencji 20 listopada 1989 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ uchwaliło Konwencję o Prawach Dziecka, czyli ogólnoświatowy system ochrony praw dziecka.

Konwencja Praw Dziecka - broszura