Szkoła Podstawowa nr 1 im. Gustawa Morcinka
w Warszawie

Ważne informacje dotyczące ubezpieczenia uczniów w roku szkolnym 2019/2020

Szczegółowe informacje i dokumenty dotyczące ubezpieczenia dzieci znajdują się w zakładce "Dla rodziców".