Szkoła Podstawowa nr 1 im. Gustawa Morcinka
w Warszawie

Programy

Stałe programy szkolne

 •  "Wiem, co jem"
  W naszej szkole już od kilku lat realizowany jest program zdrowego stylu życia, a także właściwego odżywiania pod hasłem "Wiem co jem".
  Wzorce właściwego odżywiania kształtowane są przez różne działania:
  * Uczniowie całej szkoły, w ramach akcji "Mleko", sięgają po kartonik mleka kilka razy w tygodniu.
  * Uczniowie klas młodszych regularnie jedzą specjalnie przygotowane porcje w ramach akcji "Owoce i warzywa w szkole".
  * Na lekcjach biologii, chemii, godzinach wychowawczych dzielą się wiedzą na temat warzyw
  i owoców, poznają ich wartości odżywcze oraz znaczenie dla zdrowia i urody.
  * Stołówka szkolna wydaje posiłki zgodnie z zasadami zdrowego odżywiania, a także dostosowane do różnych rodzajów diety (bezglutenowa, bezmleczna, wegetariańska itp.) w zależności od potrzeb uczniów.
  * W szkole odbywają regularnie konkursy plastyczne i quizy związane ze zdrowym stylem życia
  i odżywiania.
  Koordynatorem akcji jest pani Ada Jasińska.

 • "Cała Polska czyta dzieciom"
  Nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej akcji organizowanej przez specjalnie powołaną fundację "Cała Polska czyta dzieciom".
  Akcja trwa już od wielu lat, propagowana jest w mediach i realizowana przez wiele konkretnych, cyklicznych przedsięwzięć np.
  "Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom" (pierwszy tydzień czerwca),
  "Wiosenna Zbiórka Książek",
  "Czytanie zbliża"
  "Czytające szkoły", do którego to programu dołączyliśmy, sankcjonując niejako to, co i tak od dawna realizowaliśmy.
  Nikt nie ma wątpliwości, jak cenne i konieczne jest czytanie.
  Wiemy, że znakomita większość z Państwa czytała i czyta swoim dzieciom, my chcemy również regularnie robić to w szkole.
  Liczymy na Państwa poparcie, pomoc (może ktoś z Państwa zechciałby poczytać dla całej klasy np. fragment swojej ulubionej z dzieciństwa lektury) i kontynuację czytania w domu.
  Koordynatorem akcji jest pani Monika Lenartowicz.

 • "Akademia Przyszłości"
  "Akademia Przyszłości" to program wspierający dzieci! Od 2003 roku przeprowadza dzieci od porażki w szkole do sukcesu w życiu.
  Każde dziecko biorące udział w programie spotyka się z osobistym tutorem, który pomaga mu osiągać sukcesy w różnych dziedzinach.
  W ramach "Akademii Przyszłości" odbywają się spotkania z interesującymi i inspirującymi ludźmi, dzieci odwiedzają ciekawe miejsca,rozwijają swoje zainteresowania i pasje.
  Koordynatorem akcji jest pani Magdalena Kalinowska.

 • "Lepsza szkoła"
  Nasza szkoła od kilku lat realizuje projekt edukacyjny Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego "Lepsza szkoła" pozwalający rzetelnie i systematycznie diagnozować postępy uczniów
  od klas I do VIII za pomocą specjalistycznych testów i porównywać wyniki z innymi szkołami
  z całej Polski. Pozwala to znacząco podnieść jakość nauczania w naszej szkole.

Programy i projekty edukacyjne dla klas I-III

 •  "RUR - ratujemy i uczymy ratować"
  Od wielu lat jesteśmy uczestnikami ogólnopolskiej akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy "RUR Ratujemy i uczymy ratować".
  Co roku wszyscy uczniowie klas trzecich przechodzą kilkugodzinne szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczą się zasad wezwania służb medycznych, sprawdzenia przytomności i oddechu, ułożenia w pozycji bezpiecznej, a także podstaw resuscytacji krążeniowo-oddechowej.
  Cykl zajęć zakończony jest egzaminem teoretycznym i praktycznym.
  Zajęcia prowadzone są przez instruktorki Monikę Lenartowicz i Mariolę Rynkowską.

 • "Myślę, decyduję, działam - finanse dla najmłodszych"
  Zakończyliśmy udział w projekcie "Myślę, decyduję, działam - finanse dla najmłodszych" realizowanym przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim, który go współfinansował.
  Celem projektu było wdrożenie programu edukacji finansowej (zgodnego z podstawą programową) autorstwa: Prof. dr hab. Małgorzaty Żytko (Uniwersytet Warszawski), dr Aliny Kalinowskiej (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski), Ewy Kruk (SKEF), przeznaczonego dla wybranych w drodze rekrutacji klas z etapu wczesnoszkolnego.
  Projekt był realizowany w latach szkolnych 2017-2019 w oparciu o przygotowane materiały dydaktyczne: pakiet dla ucznia i poradnik dla nauczyciela.
  Zajęcia prowadziły panie Monika Lenartowicz I Mariola Rynkowska.
  Obecnie tematyka przedsiębiorczości i finansów realizowana jest podczas zajęć dodatkowych w ramach projektu unijnego "Szkoła badaczy".
 • "Scenariusze lekcji"
  W klasach młodszych realizowany jest projekt "Scenariusze lekcji", które zostały docenione przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Program Fundacji Uniwersytet Dzieci uzyskał honorowy patronat Ministra. Przedsięwzięcie służy rozbudzaniu ciekawości uczniów i rozwijaniu ich kreatywności. Scenariusze Lekcji zachęcają nauczycieli do wykorzystywania zróżnicowanych metod pracy z uczniami, w tym metody badawczej i pracy projektowej, co umożliwia wzbogacenie szkolnej dydaktyki i przygotowanie zajęć, których forma będzie atrakcyjna z punktu widzenia młodego człowieka.
  Projekt "Przyroda z klasą. Czy wiesz, jak żyje jeż?" prowadzi w klasie 1a pani Mariola Rynkowska, a projekt "Mali detektywi. Jakie tajemnice kryje świat wokół nas?" realizuje w klasie 1b pani Monika Lenartowicz.
  W klasie 2a, pod opieką pani Beaty Dobiasz, dzieci uczestniczą w projekcie "Przyroda z klasą - klimatyczna klasa".

 

 

Programy i projekty edukacyjne dla klas IV-VIII