Szkoła Podstawowa nr 1 im. Gustawa Morcinka
w Warszawie

Rzecznik Praw Ucznia

Rzecznikiem Praw Ucznia
w Szkole Podstawowej nr 1
jest pani Maria Nowak