Szkoła Podstawowa nr 1 im. Gustawa Morcinka
w Warszawie

Dzwonki

Rozkład przerw dla klas I-III

przerwa śniadaniowa
8.45 - 9.00

przerwy korytarzowe
9.45 - 9.55
11.35 - 11.45

przerwy w salach lekcyjnych
10.40 - 10.50

Rozkład dzwonków dla klas IV-VIII

1. 8.00 - 8.45
2. 8.55 - 9.40
3. 9.50 - 10.35
4. 10.50 - 11.35
5. 11.45 - 12.30
6. 12.50 - 13.35
7. 13.55 - 14.40
8. 14.50 - 15.35