Szkoła Podstawowa nr 1 im. Gustawa Morcinka
w Warszawie

Dla rodziców

Ważne informacje dla Rodziców

Zachęcamy Rodziców do zapoznania się z ważnymi informacjami i dokumentami.
Ich odnalezienie ułatwią zakładki po lewej stronie.

Informacje dotyczące ubezpieczenia uczniów

Ogólne warunki ubezpieczenia ucznia

Oferta polisy 50 złotych

Oferta polisy 60 złotych

Procedura zgłaszania szkody

 

Dokumenty związane z RODO

Klauzula obowiązku informacyjnego przedstawiana osobie upoważnionej do odbierania ucznia z placówki

Klauzula obowiązku informacyjnego w związku z procesem rekrutacyjnym oraz przyjęciem kandydata na ucznia do szkoły

Klauzula obowiązku informacyjnego w przypadku przetwarzania wizerunku uczniów za pośrednictwem stron internetowych, gazetek szkolnych, galerii itd

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z wprowadzeniem w placówce monitoringu wizyjnego

 

Numer konta bankowego Rady Rodziców:

55 8642 0015 2024 4901 2622 0001
wysokość składki: 15,00 - 20,00 złotych miesięcznie

Numer subkonta do wpłat na Fundusz świetlicowy:
28 8642 0015 2024 4901 2622 0002
wysokość składki: 10,00 - 15,00 złotych miesięcznie (lub więcej, zgodnie z deklaracją)