informacje dla pierwszakówKażdej klasie w 3-letnim cyklu nauczania zapewniamy:
 • zajęcia zintegrowane prowadzone przez wykwalifikowanych nauczycieli,
 • język angielski w wymiarze 2 godzin tygodniowo,
 • zajęcia umuzykalniające,
 • bezpłatne zajęcia sportowe: "Od zabawy do sportu" w wymiarze 2 godzin tygodniowo oraz zajęcia z taekwondo,
 • bezpłatne zajęcia rozwijające zainteresowania własne dziecka: plastyczne, teatralne, informatyczne, językowe,
 • gimnastykę korekcyjną,
 • opiekę logopedyczną, psychologiczną i pedagogiczną,
 • świetlicę czynną w godzinach 7.00-18.00,
 • domowe obiady w szkolnej stołówce,
 • opiekę pielęgniarki szkolnej przez 4 dni w tygodniu,
 • dodatkowo płatne zajęcia rozwijające zainteresowania dziecka np. języki obce (w tym chiński), karate.
Mając na uwadze wszechstronny i harmonijny rozwój naszych uczniów proponujemy szeroką gamę nieodpłatnych zajęć pozalekcyjnych, prowadzonych przez naszych nauczycieli.