Dyrekcja
Dyrektor:
mgr Małgorzata Stalony
m.stalony@jedynka.edu.pl
Sekretariat

przyjmuje interesantów:
poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki
w godzinach: 8.30 - 15.00

sp1jedynka@op.pl
Rada Rodziców
radarodzicowjedynka@wp.pl
Szkoła Podstawowa nr 1
im. Gustawa Morcinka
00-679 Warszawa, ul. Wilcza 53
22 628 86 88, 22 621 14 47
sp1jedynka@op.pl
MOTTO SZKOŁY
Gruntowne wykształcenie w przyjaznej atmosferze
to gwarancja sukcesu dziecka w dorosłym życiu.
informacje
rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015
Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2014/2015
odbędzie się dnia
1 września (poniedziałek)

klasy 0-I godz. 9.00
klasy II-III godz. 10.00
klasy IV-VI godz. 11.00

Zapraszamy!
UWAGA!!! Aktualny regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane
REGULAMIN UDZIELANIA PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ NR 1 IM. GUSTAWA MORCINKA W WARSZAWIE UL.WILCZA 53 ZAMÓWIEŃ NA DOSTAWY, USŁUGI I ROBOTY BUDOWLANE O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 euro
załączniki:
- Regulamin
- Załącznik nr 1
- Załącznik nr 2
- Załącznik nr 3
- Załącznik nr 4
podręczniki na rok szkolny 2014/2015
Wykaz podręczników i ćwiczeń
na rok szkolny 2014/2015:
załączniki:
- wyprawka dla oddziału przedszkolnego
- klasy IV-VI
- klasy 0-III
wyniki konkursu na prowadzenie stołówki szkolnej
Wyniki konkursu na najem pomieszczeń oraz prowadzenie stołówki szkolnej.
załączniki:
- zestawienie ofert
- komunikat o ofertach w konkursie
- komunikat o wyniku konkursu
Rusza 10. edycja Stypendiów m. st. Warszawy im. Jana Pawła II!
Stypendium jest przeznaczone dla uczniów, którzy mimo trudnej sytuacji materialnej, rodzinnej czy zdrowotnej osiągają wysokie wyniki w nauce i aktywnie działają na rzecz drugiego człowieka.
Centrum Myśli Jana Pawła II i m. st. Warszawa zapraszają do zapoznania się z warunkami otrzymywania stypendium.
Szczegółowe informacje na stronie www.centrumjp2.pl i www.edukacja.warszawa.pl
Uczniowie szkół podstawowych składają wnioski
o przyznanie stypendium w terminie do dnia
30 lipca 2014.

WAŻNE!!! regulamin rekrutacji
Regulamin rekrutacji uczniów do oddziału przedszkolnego i klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 1 im. Gustawa Morcinka w Warszawie obowiązujący w roku szkolnym 2014/2015.

załączniki:
- regulamin rekrutacji
WAŻNE!!! ewaluacja zewnętrzna
Wyniki ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej nr 1 przez Mazowieckie Kuratorium Oświaty
załączniki:
- szczegóły
witamy

gościa na naszej stronie

linki: