Dyrekcja
Dyrektor:
mgr Małgorzata Stalony
dyrektor@jedynka.edu.pl
Sekretariat

przyjmuje interesantów:
poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki
w godzinach: 8.30 - 15.00

sp1jedynka@op.pl
Rada Rodziców
jedynkawarszawa@googlegroups.com
Szkoła Podstawowa nr 1
im. Gustawa Morcinka
00-679 Warszawa, ul. Wilcza 53
22 628 86 88, 22 621 14 47
sp1jedynka@op.pl
MOTTO SZKOŁY
Gruntowne wykształcenie w przyjaznej atmosferze
to gwarancja sukcesu dziecka w dorosłym życiu.
100 lat Niepodległej Polski!
Tak uczciły jubileusz 100-lecia klasy młodsze.
100 lat Jedynki!
Tak uczciły jubileusz klasy młodsze.
Pamięć to nieskończoność
informacje
Ważne wydarzenia w roku szkolnym 2019/2020
Zapoznaj się z ważnymi datami roku szkolnego

załącznik:
- kalendarium
wolontariat na rzecz Przedszkola nr 33
Uczniowie klas VII a, VIII a, VIII b uczestniczą w akcji czytanie bajek dzieciom z przedszkola. Akcja ma na celu promowanie czytelnictwa wśród najmłodszych. Wyjścia z bajką do przedszkola odbywają się raz w miesiącu.
Dzieci z zaciekawieniem słuchały bajki pt. „W gabinecie u sowy”, która opowiadała o misiu na badaniu kontrolnym. Po przeczytaniu bajki dzieciom zadawane były pytania dotyczące treści. Za prawidłową odpowiedź otrzymywały słodycz.

zobacz galerię zdjęć »»»»
Informacja o przetargu na dystrybucję i dostawę energii cieplnej
Więcej informacji na temat przetargu:
załączniki:
- ogłoszenie o zamówieniu - dostawy
- specyfikacja istotnych warunków zamówienia
- Załącznik 1 - opis przedmiotu zamówienia
- Załącznik 2 - formularz oferty
- Załącznik 3 - oświadczenie
- Załącznik 4 - wzór umowy
- Załącznik 5 - oświadczenie
- odpowiedzi na pytania
UWAGA!!! Ważne informacje na temat ubezpieczenia uczniów
Prosimy o zapoznanie się z ważnymi informacjami dotyczącymi ubezpieczenia uczniów w roku szkolnym 2019/2020
załączniki:
- ogólne warunki ubezpieczenia
- oferta ubezpieczenia indywidualnego - plakat
- procedura zgłoszenia szkody
- oferta - polisa 60 zł
- oferta - polisa 50 zł
UWAGA!!! WYPRAWKA DLA KLAS MŁODSZYCH!!!
Zachęcamy do zapoznania się ze spisem pomocy i przyborów szkolnych dla klas młodszych obowiązujących w naszej szkole.
załączniki:
- wyprawka I-III
UWAGA!!! Realizacja projektu *Szkoła badaczy*
W naszej szkole rozpoczynamy realizację projektu *Szkoła badaczy* finansowanego z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych w ramach: Osi priorytetowej X - Edukacja dla rozwoju regionu, Poddziałanie 10.1 - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży,
Działanie 10.2 - Edukacja ogólna w ramach ZIT.
Projekt realizowany będzie
od 01.01.2019 do 31.12.2020.
Szczegółowe informacje poniżej:

załączniki:
- regulamin projektu
- informacja o projekcie
- oświadczenie
- deklaracja uczestnictwa
STOŁÓWKA SZKOLNA - WAŻNE INFORMACJE - 2019/2020
W imieniu firmy prowadzącej
stołówkę szkolną,
prosimy o zapoznanie się z ważnymi informacjami
na temat zamawiania, opłacania i wydawania posiłków.
UWAGA!!!
Wszystkie aktualne wiadomości i ogłoszenia znajdują się "tutaj"

załączniki:
- opłaty październik
- informator
- jadłospis październik
- jadłospis listopad
- opłaty listopad
witamy

gościa na naszej stronie

linki: