Dyrekcja
Dyrektor:
mgr Małgorzata Stalony
dyrektor@jedynka.edu.pl
Sekretariat

przyjmuje interesantów:
poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki
w godzinach: 8.30 - 15.00

sp1jedynka@op.pl
Rada Rodziców
radarodzicowjedynka@wp.pl
Szkoła Podstawowa nr 1
im. Gustawa Morcinka
00-679 Warszawa, ul. Wilcza 53
22 628 86 88, 22 621 14 47
sp1jedynka@op.pl
MOTTO SZKOŁY
Gruntowne wykształcenie w przyjaznej atmosferze
to gwarancja sukcesu dziecka w dorosłym życiu.
100 lat Jedynki!
Tak uczciły jubileusz klasy młodsze.
Pamięć to nieskończoność
informacje
zasady rekrutacji do klas I w roku szkolnym 2016/2017
Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem
rekrutacji do klas pierwszych
w roku szkolnym 2016/2017

oraz innymi ważnymi informacjami.
więcej na stronie Biura Edukacji
załączniki:
- regulamin rekrutacji klasa 1
- zasady rekrutacji do oddziału przedszkolnego
Ważne wydarzenia w roku szkolnym 2015/2016
Zapoznaj się z ważnymi datami roku szkolnego

załącznik:
- kalendarium
Aktualizacja dokumentów szkolnych
We wrześniu 2015 dokonano aktualizacji dokumentacji szkolnej.
załączniki:
- Regulamin Szkoły Podstawowej nr 1
- Regulamin organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
- Statut Szkoły Podstawowej nr 1
- Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania
STOŁÓWKA SZKOLNA - WAŻNE INFORMACJE!!!
Prosimy o zapoznanie się z ważnymi informacjami
na temat wydawania posiłków w szkolnej stołówce
oraz aktualnym jadłospisem.

załączniki:
- regulamin
- karta zgłoszenia
podręczniki na rok szkolny 2016/2017
Listy podręczników, które obowiązywać będą w roku szkolnym 2016/2017:
załączniki:
- wyprawka dla klas I-III
- podręczniki dla klas IV-VI
- podręczniki dla klas I-III
witamy

gościa na naszej stronie

linki: